Invitasjon til generalforsamling 2022

Alle medlemmer inviteres til generalforsamling etterfulgt av et medlemsmøte 10.mars 2022. Møtene vil foregå i Oslo, nærmere bestemt på Clarion Collection Hotel Folketeateret. Innkalling til generalforsamlingen finnes som vedlegg nederst på siden. Medlemsmøtet starter med en statusoppdatering på saker av interesse for bransjen og avsluttes med å blant annet diskutere hva BFSP bør prioritere fremover. Vi runder av med en felles lunsj på samme hotell!

Generalforsamling

Åpning

10:30 – 10:40 Styreleder gjør opptak av fortegnelse over deltakende medlemmer

10:40 – 10:45  Godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av møteleder og protokollunderskriver. 

Status regnskap

10:45 – 10:55 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021

10:55 – 11:05 Godkjenning av budsjett og kontingent 2022

Styrevalg 2022

11:05 – 11:25 8 stk. kandidater stiller til valg

Medlemsmøte

Statusoppdatering

11:30 – 11:45 Sikkerhetskurs i sceneteknisk bransje (Martin Mathisen)

11:45 – 11:55  Fagskolen og rekruttering (Geir Johansen)

11:55 – 12:05 Tariff (Ole-Andreas Løvland)

12:05 – 12:10 Medlemsfordeler (Carolin Molina)

Prioriteringer

12:10 – 12:20 Foreningens fokus videre inn i 2022? (Marius Widerøe)

Annet

12:20 – 12:30 Innkommende spørsmål fra medlemmer (Carolin Molina)

Felles lunsj kl. 12:30.

På vegne av hele styret kan jeg si at vi gleder oss veldig til å se alle sammen igjen!