Bli medlem

 

Medlemskap gir et kvalitetsstempel i bransjen, og du får tilgang på et unikt bransjenettverk. Det å kunne ha en dialog – og sparre med andre bransjeaktører viser seg for å være gull verdt. Foreningens hovedmål er å profesjonalisere bransjen, og her får medlemmet innblikk i dagsorden og får være med å påvirke hvilken retning bransjen går. BFSP er et såkalt talerør inn til myndighetene, så her får medlemmet en direkte kanal inn. Og ikke minst – jo større foreningen blir, jo tyngre veier våre innspill! Vi er en relativt liten bransje, så nyttigheten av å stå sammen er utvilsomt stor.

Ordinært medlem

Et ordinært medlem må være registrert som et norsk aksjeselskap, ha en vesentlig del av sin omsetning tilknyttet utleie av sceneteknisk produksjon med to års driftshistorikk. Unntak kan gjøres ved fusjon, oppkjøp eller andre lignende hendelser. Bedriften bør ha minimum tre årsverk på lønningsliste, men styret kan her gjøre unntak. Bedriften skal ha et innarbeidet og dokumentert HMS-system/program. Alle ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Assosiert medlem

Dette er et medlemskap for bedrifter innen norsk sceneteknisk bransje som ikke oppfyller alle kravene til et ordinært medlemskap. Medlemskapet gir tilgang til bransjekonferanser, kompetansenettverk og det som foreningen utarbeider av dokumentasjon for foreningens ordinære medlemmer. Resten av medlemsfordelene er forbeholdt det ordinære medlemmet. Et assosiert medlem har ikke stemmerett.

Søknad

En kortfattet søknad sendes til carolin@bfsp.no der du viser at bedriften tilfredsstiller kriteriene under. Finnes det unntak, så redegjør gjerne for disse. Søknader vil bli fortløpende behandlet, men det kan ta inntil to uker fra søknaden er innsendt. Du vil raskt motta en bekreftelse på at søknaden har kommet frem på e-postadresse til kontaktperson. Du vil få en egen mail fra styret i BFSP når søknaden din er ferdig behandlet.

Før du starter søknadsprosessen vil vi anbefale at du setter deg inn i våre medlemsvilkår og priser. 

  • Være registrert som et norsk aksjeselskap.
  • Ha en vesentilg del av sin omsetning tilknyttet utleie av sceneteknisk produksjon.
  • Ha to (2) års driftshistorikk. Unntak kan gjøres ved fusjon, oppkjøp eller andre lignende hendelser.
  • Ha minimum tre (3) årsverk på lønningsliste. Styret kan gjøre unntak mtp. dette vilkår basert på kriterier definert av styret. Styrets vurdering skal begrunnes og dokumenteres skriftlig.
  • Ha innarbeidet og dokumentert HMS-system/program.
Vi gleder oss til å høre fra deg!