Søknad

Søknader vil bli fortløpende behandlet, men det kan ta inntil fire uker fra søknaden er innsendt. Du vil umiddelbart motta en bekreftelse på at søknaden har kommet frem på oppgitt e-postadresse til kontaktperson. Du vil få en egen mail fra styret i BFSP når søknaden din er ferdig behandlet.

Før du starter søknadsprosessen vil vi anbefale at du setter deg inn i våre medlemsvilkår og priser. Medlemsbedriften må tilfredsstille følgende kriterier for å være meldlem:

  • Være registrert som et norsk aksjeselskap.
  • Ha en vesentilg del av sin omsetning tilknyttet utleie av sceneteknisk produksjon.
  • Ha to (2) års driftshistorikk. Unntak kan gjøres ved fusjon, oppkjøp eller andre lignende hendelser.
  • Ha minimum tre (3) årsverk på lønningsliste. Styret kan gjøre unntak ifht. dette vilkår basert på kriterier definert av styret. Styrets vurdering skal begrunnes og dokumenteres skriftlig.
  • Ha innarbeidet og dokumentert HMS-system/program.

divider-v2