Søknad

En kortfattet søknad sendes til carolin@bfsp.no der du viser at bedriften tilfredsstiller kriteriene under. Finnes det unntak, så redegjør gjerne for disse. Søknader vil bli fortløpende behandlet, men det kan ta inntil to uker fra søknaden er innsendt. Du vil raskt motta en bekreftelse på at søknaden har kommet frem på e-postadresse til kontaktperson. Du vil få en egen mail fra styret i BFSP når søknaden din er ferdig behandlet. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Før du starter søknadsprosessen vil vi anbefale at du setter deg inn i våre medlemsvilkår og priser. 

  • Være registrert som et norsk aksjeselskap.
  • Ha en vesentilg del av sin omsetning tilknyttet utleie av sceneteknisk produksjon.
  • Ha to (2) års driftshistorikk. Unntak kan gjøres ved fusjon, oppkjøp eller andre lignende hendelser.
  • Ha minimum tre (3) årsverk på lønningsliste. Styret kan gjøre unntak mtp. dette vilkår basert på kriterier definert av styret. Styrets vurdering skal begrunnes og dokumenteres skriftlig.
  • Ha innarbeidet og dokumentert HMS-system/program.

divider-v2