Bli medlem

 

Medlemskap gir et kvalitetsstempel i bransjen, og du får tilgang på et unikt bransjenettverk. Det å kunne ha en dialog – og sparre med andre bransjeaktører viser seg for å være gull verdt. Foreningens hovedmål er å profesjonalisere bransjen, og her får medlemmet innblikk i dagsorden og får være med å påvirke hvilken retning bransjen går. BFSP er et såkalt talerør inn til myndighetene, så her får medlemmet en direkte kanal inn. Og ikke minst – jo større foreningen blir, jo tyngre veier våre innspill! Vi er en relativt liten bransje, så nyttigheten av å stå sammen er utvilsomt stor.

Søknad

En kortfattet søknad sendes til carolin@bfsp.no der du viser at bedriften tilfredsstiller kriteriene under. Finnes det unntak, så redegjør gjerne for disse. Søknader vil bli fortløpende behandlet, men det kan ta inntil to uker fra søknaden er innsendt. Du vil raskt motta en bekreftelse på at søknaden har kommet frem på e-postadresse til kontaktperson. Du vil få en egen mail fra styret i BFSP når søknaden din er ferdig behandlet. Priser finner du under fanen «Priser & medlemsfordeler». 

Kriterier for medlemskap: 

  • Være registrert som et norsk aksjeselskap.
  • Ha en vesentlig del av sin omsetning tilknyttet utleie av utstyr eller utstyr og/eller personal innen sceneteknisk produksjon.
  • Ha to (2) års driftshistorikk. Unntak kan gjøres ved fusjon, oppkjøp eller andre lignende hendelser.
  • Ha minimum to (2) årsverk på lønningsliste. 
  • Ha innarbeidet og dokumentert HMS-system/program.

Foreningen tilbyr to typer medlemskap:

Medlemskap 1:

Ha en vesentlig andel av sin omsetning tilknyttet utleie av utstyr innen sceneteknisk produksjon.

Medlemskap 2:

Ha en vesentlig andel av sin omsetning tilknyttet utleie av utstyr og/eller personell innen sceneteknisk produksjon.

Alle medlemmer i gruppen Medlemskap 1 har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer i gruppen Medlemskap 2 har ikke stemmerett og kan ikke ta på seg styreverv, men har ellers tilgang på alt på lik linje som Medlemskap 1.

Vi gleder oss til å høre fra deg!