Kontakt


Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon

c/o Konsertsystemer LLB AS
Sven Oftedals vei 6
0950 Oslo

Orgnr: 915 774 814
E-post: post@bfsp.no

Styrerepresentanter

Marius Widerøe
Geir K. Johansen
Sondre Døli
Ole-Andreas Løvland
Martin Mathisen
Morten Bakke

Om BFSP

Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP) skal bidra til positiv utvikling av vår bransje. Foreningen skal vektlegge kompetansedeling mellom foreningens medlemmer og interessenter innen sikkerhetsspørsmål for sceneproduksjon. Foreningen har som mål å bidra til høyere grad av standardisering, økt kvalitet og sikkerhet i gjennomføring av scenetekniske produksjoner. Foreningen skal være et talerør overfor myndigheter/media når det gjelder å fremme bransjebehov. Foreningen vektlegger HMS. Aktivt medlemskap skal gi et kvalitetsstempel.