Utfordrende start på 2022

Dessverre gikk det igjen hardest utover kultur-, restaurant-, event- og reiselivsbransjen da nye nasjonale påbud og anbefalinger trådte i kraft torsdag 9. desember og ble ytterligere forsterket mandag 13. desember. En oversikt over tiltakene finner du her:  Aktuelle tiltak


Støtteordninger

Kompensasjonsordninger for kulturarrangement

Ordningen videreføres frem til sommeren 2022 og gjelder fra 1.november. Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent. Forvaltningen av kompensasjonsordningen er flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet for å avlaste Kulturrådet. Dette gjelder for perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022. Målet er å redusere saksbehandlingstiden både i kompensasjonsordningen og i stimuleringsordningen for kultursektoren. Følgende ordninger forvaltes og videreføres av Lotteri- og stiftelsestilsynet:

  1. Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter
  2. Tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi

Les mer her: Lotteri- og stiftelsestilsynet

7.januar ble BFSP sammen med resten av kulturbransjen invitert til digitalt høringsmøte. Kultur- og likestillingsdepartementet sendte 22. desember 2021 på høring utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022. Vedlagt nederst i teksten finner du høringsinnspill fra BFSP.

Forskriften for denne ordningen må godkjennes av ESA før det kan åpnes for søknader.

Kompensasjonsordning for næringslivet

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir forlenget, med enkelte justeringer. Det innføres månedlige søknadsperioder, i første omgang for periodene november og desember. Kravet til omsetningsfall blir lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent. Samtidig vil maksimalt støttebeløp per bedrift/konsern blir redusert noe i forhold til tidligere. Det ser ut til at bedriftene kan vente seg penger fra januar. Fler detaljer om dette og mer, les her: Kompensasjon næring

Stimuleringsordningen

Ordningen videreføres og forvaltes av Norsk kulturråd i samarbeid med Norsk filminstitutt. Den vil nå gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Innretningen på ordningen og forskriften er uendret fra forrige runde. Søknadsportalen vil åpne torsdag 6. januar og søknadsfristen er torsdag 27. januar kl. 13.00. Denne søknadsfristen gjelder for hele perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022. Mer informasjon her: Stimuleringsordningen

Søknadsfrist 27.januar kl. 13:00.

Kommunale støtteordninger

Kommunene har fått tildelt en milliard til å støtte bedrifter rammet av de nye smitteverntiltakene. Midlene rettes særlig mot servering, reiseliv og eventbransjen. Mer informasjon her: Regionforvaltning

Søknadsfrist varierer.

Statsgaranterte lån

Bankenes mulighet til å gi nye lån under lånegarantiordningen ble 17. desember 2021 forlenget til 30.juni 2022 etter godkjenning av ESA. Les mer her: Informasjon lån

Foreløpig ingen søknadsfrist.

Ellers blir det nå mulig for kriserammede bedrifter å utsette innbetaling av skatter og avgifter ytterligere. Renten senkes også.

Med nestleder Hege Strand i spissen, fikk Trondheim Lyd sammen med 6 andre næringslivsaktører i Trondheim, politisk leder i Trondheim/Trøndelag og Næringsforeningen, møte næringsministeren for å dele sine opplevelser igjennom pandemien og hvordan de ulike kompensasjonsordningene hjelper og ikke hjelper. Strand sier det ble et bra møte med sterke historier og sterke meninger. Etter uker med nye rop om hjelp, vet vi at politikerne har hørt oss.

La oss nå håpe at vi ikke bare blir lyttet til, men at det også gjøres noe. Vi har troen!

BFSP-innspill-kompensasjonsordningen-kultur-nov-2021-til-febr-2022-1