Lønnsstøtteordning og kompetanseflukt

Nedstengt nok en gang. Hva nå? Lønnsstøtteordningen som skulle løse de største utfordringene våre treffer ikke. Tilpasses ikke ordningene presentert til nå, vil nok flere virksomheter gå tapt.

Styret i BFSP jobber igjen på spreng for at våre medlemsbedrifter og bransjen overlever nok en vond kneik. Styreleder Marius Widerøe og nestleder Hege Strand har fått fram vår vanskelige situasjon i flere lokale og nasjonale medier. Ser også at det er flere av medlemmene våre som kommer gjennom med saker, det er bra. Nødvendig. Fortsett å si ifra.

Vårt trofaste medlem over mange år, Lydteamet, måtte dessverre avvikle virksomheten etter den nye nedstengingen. Tristheten og frustrasjonen over at en så kjær og stor aktør måtte gi tapt etter 30 år i bransjen, gjorde styret enda mer offensiv. Styreleder ble raskt kalt inn til møte med Sp sin del av finanskomiteen, næringskomiteen og kulturkomiteen. Sammen med Virke og NEMAA satt vi oss ned for å finne løsninger som treffer bransjen på en god måte. En ny lønnsstøtteordning kunne være løsningen på mange av utfordringene våre.

Men den lønnsstøtteordningen som ble presentert forrige uke kommer dessverre med en kraftig bismak.

Når støttebeløpet blir for lavt og egenandelen for høy, så er mange tvunget til å allikevel permittere. Lønnsstøtteordningen skulle gjøre det mulig å holde ansatte på jobb i bransjene, men det oppleves dessverre som et nytt tilbakeslag. Hadde ordningen gitt større fleksibilitet eller lavere egenandel, kunne vi unngått flere permitteringer. Det ville sikret tilknytningen til arbeidslivet og forhindret kompetanseflukt.

Apropos kompetanseflukt. Vi har til nå mistet over 20% av våre faste ansatte til andre bransjer. De fleste virksomhetene har rett og slett ikke omsetning til å dekke alle sine kostnader med de tiltakene og ordningene som foreligger. Og man har heller ikke råd til å miste flere folk fra bransjen! Mens vi fortsetter jobben med å få tilpasset ordningene vår bransje, er det bare å få opp tempoet på vaksineringen..