Invitasjon til generalforsamling 2021

Alle medlemmer inviteres til digital generalforsamling torsdag 11.mars kl. 11:15. I forkant av generalforsamlingen holdes et medlemsmøte fra kl. 10:00 der styret oppsummerer året og gir en statusoppdatering på saker vi har jobbet med siden høstkonferansen. Under medlemsmøtet vil vi også sammen se på prioriteringer videre for BFSP i 2021. Håper alle har muligheten til å delta, eventuelt gi fullmakt til en som kan representere selskapet. Send mail til carolin@bfsp.no innen 25.februar med navn på de som kommer! Innkalling finnes som vedlegg nederst på siden. Blir veldig fint og samles igjen, dog på skjerm i år.

Agenda

Medlemsmøte

Åpning

10:00 – 10:15 Styreleder gjør opptak av fortegnelse over deltakende medlemmer, og gir en oppsummering av året (Marius, Konsertsystemer).

Statusoppdatering

10:15 – 10:20 Sikkerhetskurs rigg (Carolin, BFSP).

10:20 – 10:30 Standardavtale for teknikere (Marius, Konsertsystemer).

10:30 – 10:45 Tariffavtaler og klubber (Jan-Inge, Bright).

Prioriteringer for BFSP videre

10:45 – 10:55 Tiden etter pandemien (Marius, Konsertsystemer).

10:55 – 11:05 Kulturrom og forskrifter (Pål, Oslo Audio).

Ordet er fritt

Generalforsamling

Åpning

11:15 – 11:20 Valg av møteleder og protokollunderskriver.

11:20 – 11:25 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Status regnskap

11:25 – 11:35 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020 (Marius, Konsertsystemer).

11:35 – 11:45 Godkjenning av budsjett 2021 (Marius, Konsertsystemer). 

Styret 2021

11:45 – 11:50 Presentasjon av styret, dets leder og nestleder (Carolin, BFSP).

Ordet er fritt