Invitasjon til generalforsamling 2021

Alle medlemmer inviteres til digital generalforsamling torsdag 11.mars kl. 11:15. I forkant av generalforsamlingen holdes et medlemsmøte fra kl. 10:00 der styret oppsummerer året og gir en statusoppdatering på saker vi har jobbet med siden høstkonferansen. Under medlemsmøtet vil vi også sammen se på prioriteringer videre for BFSP i 2021. Håper alle har muligheten til å delta, eventuelt gi fullmakt til en som kan representere selskapet. Send mail til carolin@bfsp.no innen 25.februar med navn på de som kommer! Innkalling finnes som vedlegg nederst på siden. Blir veldig fint og samles igjen, dog på skjerm i år.

Agenda

Medlemsmøte

•  Åpning

o    Styreleder gir en oppsummering av året (Marius, Konsertsystemer).

•  Statusoppdatering

o    Sikkerhetskurs rigg (Carolin, BFSP).

o    Standardavtale for teknikere (Marius, Konsertsystemer).

o    Tariffavtaler og klubber (Hege, Trondheim Lyd / Andreas, Bright).

•  Prioriteringer for BFSP videre

o    Tiden etter pandemien (Marius, Konsertsystemer).

o    Diverse forskrifter (Pål, Oslo Audio).

Generalforsamling

  Opptak av fortegnelse over deltakende medlemmer, samt valg av møteleder og protokollunderskriver.

•  Godkjenning av innkalling og dagsorden.

•  Status regnskap

o    Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020 (Bente, ProSystemer).

o    Godkjenning av budsjett 2021 (Carolin, BFSP). 

•  Styrevalg

o    Alle sittende styremedlemmer ønsker å fortsette og stiller til gjenvalg (Carolin, BFSP)

•  Ordet er fritt