Ut, opp og fremover!

Mars, 2021. Ett år med pandemi. Et helt år! Mer tid enn vi trodde. Tyngre enn vi så for oss. Og har kostet så mange så mye. Men nå, dere. Nå nærmer vi oss siste etappe.

Hvis man skal nevne noe positivt som har kommet ut av disse tolv månedene, så må det være det den voksende empatien for hverandre og andre. En dypere forståelse for utfordringene også utenfor eget revir. Og det må jo gjøre et felleskap mer robust? Tiden kommer da pandemien er et lukket kapittel og vi kan ønske vår nye hverdag velkommen. En hverdag uten støtteordninger og strenge smittevernregler. Vi valgte å fokusere på noe annet enn sistnevnte under årets første medlemsmøte 11.mars. Kurset «Sikkerhet i Sceneteknisk Bransje» er snart i boks. Dette er et kurs i regi av foreningen, som er ment å fungere som en hjelp til arbeidere og prosjektledere i bransjen. Dokumentutkastet er klart og skal nå sendes ut på høring. Ikke bare internt i kursgruppen og til medlemsbedriftene, men også til andre viktige aktører i bransjen. For det er viktig at arbeidspraksisen harmoniserer med andre utgitte dokumenter, kurs og praksiser! Etter en eventuell endring av dokumentet kan kurset i sin helhet produseres og prøvekurs kan utføres. Det er dessverre vanskelig å sette en dato disse tider, men kursgruppen sier første prøvekurs sannsynligvis kan gjennomføres høsten 2021.

Sammen med Norwegian Entertainment Managers & Agents Association (NEMAA), Norske konsertarrangører, Creo og Kulturrom er vi også med på utformingen av en eventuell standardavtale for teknikere på jobb. Advokatfullmektig har allerede lagt fram et utkast, og en felles gjennomgang vil skje i løpet av våren. Noe litt annet, men også et mål for bransjen, er å få laget en felles tariffavtale. Flere av våre medlemsbedrifter har nå ansatte som har etablert såkalte «teknikerklubber» for å jobbe med blant annet dette. Under siste del av medlemsmøtet diskuterte vi hvilke saker som bør prioriteres videre. Ved siden av å kjempe videre for passende – og tilpassede kompensasjonsordninger, samt se på forskjellige scenarioer ved gjenåpning, ble utdannelse for teknikere nevnt. Dette var et viktig prosjekt i 2019, og absolutt på tide å ta opp igjen. Det å bevare eksisterende kompetanse og rekruttere fler til bransjen ser vi nå som viktigere enn noen gang.

Hovedformålet med å ha en forening som BFSP er å få ryddet opp i bransjen. Så vi vil fortsette å jobbe for at alle styrer seg inn mot samme regelsett, måtte det være gjennom et sikkerhetskurs, en felles tariffavtale eller utdanning av teknikere. Ideene og prosjektene er mange, og samarbeidet internt i BFSP og med resten av næringskjeden har uten tvil blitt bedre etter virusets inntog. Gode forutsetninger ligger til grunn for å la bransjen blomstre igjen med andre ord. Litt is i magen nå, så er vi der.

Vi skal ut av pandemien! Vi skal opp på beina igjen! Vi skal fremover!

Mvh, Carolin Molina Rustad