Pandemi og godt samarbeid

2020. Det svært så turbulente året startet normalt. Men oppsummeringen av året vil naturligvis ha én hovedrolle: Koronaviruset.

I januar var vi i gang med ytterligere profesjonalisering av bransjen. 2020 var fylt opp med flere oppdrag enn noen gang for medlemmene i BFSP, så det var viktig at ting var på stell. Årets første sak handlet om lovverket rundt merverdiavgiften. Godt forankret i loven og enstemmig av BFSP sine medlemmer, ble det laget en etterlengtet standard for vår bransje.

Tidlig i mars var det generalforsamling, og interessen rundt styrerepresentasjon var høy. Nye representanter fra Trondheim Lyd, Hove West og Prosystemer OLL ble stemt frem og ønsket velkommen til styret. Konsertsystemer, Bright Norway og Spectre Alliance (tidligere Bary) ble sittende en runde til. Man begynte å ane en viss uro rundt koronaviruset allerede før generalforsamlingen, så saken ble satt på agenda i siste liten. Det skulle vise seg for å bli en nyttig diskusjon. For bare noen dager senere, 12.mars 2020, kom nyheten:

Norge stenges ned.

Det ble brått behov for et talerør inn til myndighetene, og samtlige medlemmer meldte seg inn i Virke i rekordfart. De første ukene gikk med på å skaffe seg allierte, rope høyt og bli hørt. Bransjen fikk etterhvert oppmerksomhet både på TV, radio og i aviser. Virke presset på politikerne. Ropene og presset viste seg å fungere, da finansminister Jan Tore Sanner endelig annonserte at bransjen var en del av årets første kompensasjonsordning.

I april opplyste kulturminister Abid Raja om at smittevernspåbud for idrett- og kulturarrangementer skulle forlenges frem til 15. juni. Nyheten kom som et hardt slag i magen. For oss og hele kulturnæringen. Allerede i mai var konkursen et faktum for noen. Og det kom som et sjokk for mange da en av bransjens største aktører, Bary AS, leverte inn oppbudsbegjæring.

Etter mye bevegelse som følge av Barys konkurs, fikk BFSP omsider et møte med Stortingets kulturkomité. Styreleder Marius Widerøe la frem våre mest trykkende problemer. Særlig at kulturordningen ikke bare skulle gå til arrangør, men også til oss underleverandører. Vi presiserte at vår bransje er i en særstilling. Og det at våre ansatte ser ut til å permitteres på ubestemt tid, gjør dessuten at bransjen vil miste sin spisskompetanse. Vi ba derfor om en redningspakke utover det vanlige.

Møtet resulterte i en invitasjon til dialog med Kulturdepartementet.

Nok en gang fikk vi understreket at arrangørstøtten også bør inkludere underleverandørene. Vårt behov for langsiktighet, forutsigbarhet og et forslag om aktiv permittering for å hindre kompetanseflukt. Kulturdepartementet kom med spørsmål, lyttet og noterte. Avslutningsvis ble vi informert om at det var arrangert et møte for oss med blant andre Finansdepartementet.

Etter mye diskusjon og mer møtevirksomhet fikk vi i slutten av juni endelig betaling for å ha kjempet hardt. Regjeringen annonserte at kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren nå også skulle inkludere underleverandører. Det vil si at bransjen nå kunne søke om 50 prosent av våre inntektstap knyttet til kulturarrangementer. I tillegg til den allerede eksisterende kontantstøtten. Dette var meget gode nyheter!

Arbeidet gjort disse månedene ble ikke bare lagt merke til av politikere, men også av bedrifter utenfor foreningen. I løpet av sommeren fikk BFSP inn flere søknader om medlemskap. Med 35 medlemsbedrifter har foreningen aldri vært større. Og 30 av 35 bedrifter var representert på årets høstkonferanse i oktober.

Tema for høstkonferansen var ikke overraskende koronakrisen og bransjens fremtid. Innlegg fra politikere, FHI og Virke så ut til å lette på noen av medlemmenes bekymringer. Vi la også konkrete planer for tiden fremover, f.eks. ved å foreslå en garantiordning mellom oss og arrangørene. Ordningen vil forhåpentligvis få arrangører til å tørre sette i gang prosjekter for 2021, slik at vi kan ta tilbake våre ansatte.

Stimuleringsordningen som kom høsten 2020 traff dessverre utleiebransjen dårlig. Det har vi gitt tydelig beskjed om, og BFSP var i møte med Kulturdepartementet angående dette i midten av desember. Det at vi får komme med innspill til forbedring gjør at vi har troen på at ordningen vil fortsette utover i 2021, og at den vil bli mer treffsikker.

Nå i 2021 må vi se på prioriteringene våre, tenke annerledes og omjustere oss. BFSP kommer til å fortsette jobbe hardt for å opprettholde støtten vi har i dag og bli tilpasset inn i nye ordninger. Stortinget og Kulturdepartementets oppriktige interesse for vår bransjes problemstillinger gir motivasjon og håp. Vi har hele veien fått gjennomslag for en rekke viktige punkter, og det viser at vi blir tatt alvorlig.

Det er viktigere enn noen gang å holde sammen. Jo fler vi er, jo tyngre veier våre forslag. Med is i magen og hard jobbing skal vi komme oss igjennom denne krisen!

Mvh, Carolin Molina Rustad