Lysglimt i kulturmørket

For en tid vi lever i! Ingen av oss har vel opplevd en liknende hverdag. Omtrent daglig får jeg telefoner fra fortvilede medlemmer. For når hjelpen ikke kommer slik man hadde sett for seg, da blir man frustrert. Sint. Redd. Og når man ikke får tydelige svar er det forståelig at man lar følelsene ta over tastaturet. For vi nordmenn er vant med velstand. Vi er vant med at det finnes en løsning rundt hjørnet når ting skjærer seg. Nå må vi forberede oss på noe helt annet.

Vi går inn i en fase der vi må se på prioriteringene våre, tenke annerledes og omjustere oss. Det sies mye negativt om situasjonen vi alle står i, og det er politikerne som oftest får svi. For den reelle fienden, viruset, skjønner ikke at verdensøkonomien skjelver. Viruset skjønner seg ikke på konkurser, arbeidsledighet og kompetanseflukt.

Ja, det er mye som kan virke håpløst. Men la oss nå vri fokuset over på det som faktisk fungerer og kanskje lette litt på de dystre tankene.

Mange er kanskje ikke klar over dette, men Kulturdepartementet viser oppriktig interesse for vår bransjes problemstillinger. Vi får tilsendt høringsutkast og har fått gjennomslag for en rekke viktige punkter. Og det viser jo at demokratiet fungerer! Den scenetekniske bransjen er ett av mange ledd i kulturlivets næringskjede, så det at vi får komme med innspill viser at bransjen blir tatt alvorlig. Selv om ikke alt har truffet oss like bra, har Kulturdepartementet gang på gang vist at de etter beste evne har forsøkt å lage ordninger tilpasset oss.

Apropos ordninger. Kompensasjonsordningen for oktober til desember ble endret etter innspill fra BFSP. I utgangspunktet måtte det være laget avtaler før 12.mars, men nå virker det som at datoen endres til 1.august. Og kontraktsfestede avtaler skal heller ikke være nødvendig. Kompensasjonsordningen er også en meget raus ordning. Den falt nok litt på sin egen raushet, men her kan man velge å ha medfølelse med Kulturrådet som fikk en oppgave de ikke var helt forberedt på. Stimuleringsordningen ser ut til å være god for kulturlivet og har allerede skapt arbeid for mange. Selv om ordningen ikke har skapt arbeid for vår bransje riktig enda, har vi troen. Vi fikk senest i går en invitasjon fra Kulturdepartementet til et dialogmøte om stimulering og kompensasjon til kultursektoren i 2021. Og dette er kun ett av mange møter BFSP blir invitert med på.

Kulturminister Abid Raja er en naturlig målskive for mange. For vår del kan jeg fortelle at han er nær og engasjert, og ser ut til å jobbe dedikert mot en ordning som treffer bransjen vår i 2021. Raja har opptil flere ganger tatt direkte kontakt med BFSP for å høre hvordan det står til med oss. Og hvis han gjør det med oss, kan jeg ikke tenke meg annet enn at han også kontakter andre. Vi må ha troen på at departementet vil – og gjør det beste de kan! Ser for meg at det er vanskelig for Raja å få igjennom løsninger når mange av hans «egne» innen kultur høvler ned forslag etter forslag. Vi skal absolutt fortsette rope om hjelp og endring da det er nødvendig, men her tror jeg alle tjener på å holde kritikken saklig og konstruktiv. Basert på Rajas handlinger, virker det som at han omsider har et bra overblikk over kulturnæringens ledd og tar grep når det virkelig brenner. Så la oss tro at kulturministeren står på for hele næringen og ønsker å se norsk kultur spire igjen.

Hele verdensøkonomien får seg en trøkk nå. En titt utenfor våre landegrenser gjør en raskt oppmerksom på hvor godt vi faktisk har det i Norge. Her blir de fleste bransjer og mennesker hørt og får støtte i en eller annen form. Ja, dette er en utrolig vanskelig tid for bransjen vår. Men uten at vi skal lukke øynene for mangler og feil, så tror jeg vi vinner på å trekke fram og applaudere det som faktisk fungerer.

Dette var noen lysglimt. Nå mangler vi bare scenen, lyden og noen skikkelige lyskastere.

Mvh, Carolin Molina Rustad