Invitasjon til generalforsamling 2020

Dato: Torsdag 5.mars

Tid: 10.00 – 13.00

Sted: Kulturhuset, Youngsgate 6 i Oslo

Da er endelig tiden inne for og møtes igjen! Vi samles på «Laboratoriet» konferanserom, og starter dagen med et medlemsmøte. Her vil vi hovedsakelig gi en statusoppdatering på saker foreningen har jobbet med siden høstkonferansen. Etter en liten kaffepause setter vi i gang med selve generalforsamlingen. Erfaringsmessig er det veldig hyggelig og samles etter møtet for videre samtaler, både i privat – og faglig form. Så håper alle blir med på felles lunsj kl. 12:00. Send mail til carolin@bfsp.no og meld deg på innen 27.februar 2020!

Agenda for dagen

10.00 – 11.00 Medlemsmøte

 • Åpning ved styreleder Marius Widerøe og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende medlemmer.
 • Statusoppdatering.
  • Sikkerhetskurs rigg
  • MVA
  • Virke
  • Utdanning for teknikere
 • Hvordan kan coronaviruset påvirke bransjen i 2020?
 • Prioriteringer for BFSP videre og innspill til høstkonferansen.

10 minutter pause

11.10 – 12.15 Generalforsamling

 • Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder).
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Status regnskap. 
  • Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2019.
  • Godkjenning av budsjett 2020.
 • Styrevalg.
  • Fire av styrets nåværende medlemmer samt to nye representanter står for valg.
 • Ordet er fritt.

Bord reservert i «Drivhuset» til felles lunsj.

Fint om du kommer med tilbakemelding til carolin@bfsp.no innen torsdag 27.02.20 på hvor mange som evt. deltar fra din bedrift.

Invitasjon i pdf: