Høstkonferanse i København 23.-24. september 2019

BFSP to dagers høstkonferanse  vil finne sted i København, nærmere bestemt på flotte Admiral Hotel. Vi setter i gang mandag 23.september kl. 10:00 og runder av tirsdag 24.september kl. 14:00. Styret tror temaene og foredragsholderne vil engasjere, og at vi alle drar hjem igjen litt klokere.. Meld dere på innen onsdag 11.september!

Vi gleder oss stort til og møtes og ser frem til en konstruktiv og verdifull sammenkomst!

Med vennlig hilsen styret i BFSP,
Marius Widerøe, Morten Bakke, Sondre Døli, Ole-Andreas Løvland, Martin Mathisen, Geir Johansen og Carolin Molina Rustad.

Hvor og når:

Dato: 23. - 24.september 2019
Tid: Vi starter kl. 10:00 mandag, og runder av kl. 14:00 tirsdag
Sted: Copenhagen Admiral Hotel
Adresse: Toldbodgade 24-28, 1253 København
Målet med konferansen

Skape en lavere terskel for å kunne prate sammen på kryss og tvers i bransjen. En spennende og givende konferanse for alle deltakere uansett fagfelt.

Tema i fokus

– Konseptutvikling og design i din bedrift
– Mva

– Hvilke problemer andre utleievirksomheter i andre bransjer møter
– Om man kan ta seg betalt for prosjektarbeid

Diskusjon
– Hvilke type prosjekt er unntatt fra mva?
– Bruker din bedrift nøkkelfordeling på mva?
– MIR & mva: Bør siste setning paragraf 3.7 andre ledd kuttes?

Workshop 
Utarbeide en «håndbok»/veiledning for praktisering av MVA

Foredragsholdere og eksterne deltagere
Nils Petter Nordskar
Ole Bendixen, FilmGear
Mikkel Ejsing Holm, Nordic Rentals Danmark
Ivar Horneland Kristensen, Adm. Dir. Hovedorganisasjonen Virke

Påmelding

Pris pr. deltaker kr. 4000,- eks. mva.
Dette dekker én overnatting, konferanse – og konferansesnacks, middag (inkl. to enheter drikke) og lunsj begge dager. Du melder deg på ved å sende en direkte mail til Generalsekretær, eller via påmeldingsskjemaet lengst ned på siden.  NB! Påmelding er bindende.

Program
Mandag 23. september:

09.45    Registrering

10.00    Velkommen
Introduksjon av dagen samt kort oppsummering av hva som har skjedd siden sist ved Marius Widerøe, styreleder BFSP. Presentasjon av status bransjen ved Morten Bakke, styrerepresentant BFSP.

10:15     Paneldiskusjon – MVA
Målet med diskusjonen er å til slutt utarbeide en felles veileder for bransjen.
Leder av diskusjonen: Martin Mathisen (Bright)
Deltagere panel:
Cato Østlie (Voss Lyd)
Morten Buvik (Lydteamet)
Trond Øyre (Øyre Lyd)
Marius Widerøe (Konsertsystemer)
Geir K. Johansen (Bary)

 • Hvilket jobber beregner du mva på og ikke?
 • Tørrleie?
 • Transport?
 • Henting / levering?
 • Henting / levering med opp –og nedrigg?
 • Full produksjon?
 • Kun tekniker?
 • LED vegg som brukes til kamera prod og reklame?
 • Kutte siste setning paragraf 3.7 andre ledd?

11.45     Pause

12.00    MVA debatt fortsetter
Gjennomgang mva fordelingsnøkkel ved Marius Widerøe, styreleder BFSP. Bruker din bedrift nøkkelfordeling på mva?

13.00    Lunsj

14.30    Innlegg & diskusjon ved Helga Bull, Direktør Virke Service og Kultur 

 • Hva er fordelene og ulempene ved å organisere seg hos en arbeidsgiverorganisasjon?
 • Hvilke konsekvenser kan en organisering gi for bedriftene?
  – Betyr dette for eksempel noe for lønnsoppgjørene til bedriftene direkte?
 • Kort om tariffavtaler fra et arbeidsgiverperspektiv
 • Dersom de ansatte i bransjen organiserer seg og ønsker tariffavtale, kan/bør dagens bransjeforening bli en arbeidsgiverorganisasjon og søke å utvikle egne tariffavtaler? Eller bør dette gjøres på hovedorganisasjonsnivå?
 • Hva er Virke, hvordan virker Virke og hva tilbyr Virke sine medlemmer?

15:30  Pause   

15:45   LYKKES MED IDEER – Foredrag ved Nils Petter Nordskar

Nils Petter Nordskar er en av reklamebransjens mest kjente tekstforfattere og profiler. I dag er han mentor på StartupLab i Forskningsparken i Oslo. I tillegg kjører han kurs og workshops i kunsten å få gjennomslag for egne forslag og idéer. På konferansen i København vil han dele sine tanker og erfaringer med oss. Hva skal til for å få gjennomslag? For å overbevise andre og få et JA i møtet med kunden? I tillegg vil han også kjøre en ekstra runde på tematikken – «Hvordan få betalt for idéer og konsepter, når man er mest kjent for å være en teknisk leverandør». Dette er problemstillinger som Nils Petter også kjenner godt fra sin tid i teknologimiljøer. Det vil bli avsatt tid til diskusjoner og spørsmål. For mer info: http://www.nordskar.no/

17:00   Fag ferdig
19.00   Felles middag 

Tirsdag 24. september:

09:30   Paneldebatt – Kan man ta betalt for prosjektarbeid?
Leder av debatten: Carolin Molina Rustad (BFSP)
Deltagere panel:
Mikkel Ejsing Holm (Nordic Rentals Danmark)
Ole Bendixen (FilmGear)
Ole-Andreas Løvland ((TrippelM)
Martin Mathisen (Bright)
Marius Widerøe (Konsertsystemer)

11.00    Kaffepause
11.15    Oppsummering og utarbeidelse av MVA- veileder for BFSP
12.30    Lunsj og avslutning 

Påmelding

Firma


Påmeldte

Godkjenning

Jeg godtar at påmelding er bindende og at informasjonen i påmeldingsskjemaet er korrekt.