Høstkonferanse i Bergen 24.-25. september 2018


Innledning

Viser til tidligere utsendt «Save The Date» vedr. BFSP høstkonferanse den 24. og 25. september i Bergen.
Vi har foredragsholdere og temaer som vi tror vil engasjere flere i din bedrift.

Meld dere på, senest innen fredag den 14. september!

Vi gleder oss til å møtes og ser frem til en verdifull todagers sesjon!

Mvh styret i BFSP; Marius Widerøe, Morten Bakke, Sondre Døli, Ole-Andreas Løvland, Martin Mathisen og Geir Johansen.


Hvor og når

Dato: Mandag 24. og tirsdag 25. september, 2018.
Tid: Vi starter kl. 10.00 på mandag og runder av kl. 16.00 på tirsdag.
Sted: Scandic Bergen Kokstad Hotell.
Adresse: Kokstadflaten 2, 5257 Bergen.


Målet med konferansen i Bergen

Skape en lavere terskel for å kunne prate sammen på kryss og tvers i bransjen. En spennende og givende konferanse for alle deltakere uansett fagfelt.

Temaer i fokus:

  • Organisering/fagforeninger
  • Skiftarbeid
  • Den vanskelige samtalen
  • Rigg og sikkerhet
  • Beredskapsledelse

Praktisk info

Oppmøte
Oppmøte utenfor salen forbeholdt foreningen for registrering og kaffe kl. 09.45.

Hotellet
BFSP høstmøte finner sted på Scandic Bergen Kokstad hotell. Kokstadflaten 2, 5257 Bergen, Kokstad. Hotellet ligger 1,9 km fra flyplassen, dvs ca 3 min med taxi/shuttle.

Kost og losji
Hotellrom er registrert på den personen som er angitt som kontaktperson ved påmelding.
Rommene er allerede betalt.
Hver enkelt dekker minibar og drikke til felles måltider selv.

Påmelding
Påmelding via vår påmeldingsløsning lenger nede på siden.
Pris pr. deltaker kr. 4000,- eks. mva.
NB! Påmeldingen er bindene og hvert firma svarer juridisk for sin påmelding.


Program

Mandag 24. september.
09.45 Registrering
10.00 Velkommen
10.10 BFSP – Sammendrag siden sist, plenumsforedrag
10.50 Farer ved skiftarbeid
11.45 Lunsj
12.40 De vanskelige samtalene v/Hans Eirik Pettersen, Foreleser BI
13.40 Enkel servering
14.00 Paneldebatt: Fagforeninger/organisering; hvilke konsekvenser – og i hvilken forstand?
15.45 Hva skal BFSP jobbe med i årene som kommer?
16.30 Fag ferdig
19.00 Felles middag

Tirsdag 25. september.
09.30 Crowd management, plenumsforedrag v/Sabine Funk
10.30 Kaffepause
10.45 Beredskapsplaner v/Martin Mathisen, Bright AS
11.45 Lunsj
12.45 Gruppeinndeling / break out sessions
14.00 Pause
14.15 Gruppeinndeling / break out sessions
15.00 Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid
15.45 Oppsummering av konferansen
16.00 AvslutningPåmelding

Firma


Påmeldte

Godkjenning

Jeg godtar at påmelding er bindende og at informasjonen i påmeldingsskjemaet er korrekt.
[recaptcha]