Nyttig møte og nytt styre!

Årets generalforsamling og et lærerikt medlemsmøte er nå gjennomført. To styremedlemmer valgte å stille sine verv til disposisjon, og syv kandidater var på valg. Vi kan derfor skilte med et nytt styre i BFSP! Medlemsmøtet i etterkant av årsmøtet var vel så spennende da vi tok en grundig gjennomgang av reglementet rundt innleie av oppdragstakere/arbeidstakere, vi så på formen av den kommende bransjeanalysen og på hvor vi ligger an i arbeidet for innføring av lavsats kulturmoms. 

Vi takker Simon Häger Eraker og Sveinung Hove for en formidabel innsats i styret over flere år. De har begge har lagt ned et solid stykke arbeid, skutas retning er absolutt preget av engasjementet til disse to. Vi er glade for at de fortsetter å bidra på andre måter og gleder oss til å se dem på bransjetreff utover!

Årsmøtet stemte frem følgende styre:

Marius Widerøe, styreleder (Konsertsystemer LLB)
Øyvind Stenersen (Audionor)
Trond Løland (Hønefoss Lyd)
Jens Løvaas Berg (Hove West)
Morten Bakke (Spectre)
Andreas Lekven (Creative Technology Norway)

Vi rundet av med en hyggelig lunsj! Tusen takk til alle 35 deltakere, særlig dere som tok turen fra rundt om i landet. Blir fint å samles igjen på foreningens årlige høstkonferanse, denne gangen i Bergen 23 og 24.september!