Anmodning om forenkling og fjerning av unntak for scenekunst og musikk

NTO og Spekter har i dag sendt en anmodning til Finansdepartementet om endring av merverdiavgiftsloven.

Foreningene ber om at det innføres kulturmoms på billetter for musikk og scenekunst på lik linje med blant annet museer, gallerier og kinoer, og peker på at en slik lovendring vil innebære en betydelig forenkling av avgiftssystemet.

Trykk på bildet for å lese hele saken hos nto.no

2015-10-07-nto