Forventes klart for studiestart høsten 2023

Den scenetekniske bransjen trenger både personell og kunnskap for å møte fremtidens utfordringer og krav. Studiet «Sceneteknisk produksjon» på Fagskolen i Oslo skal gi deg nødvendig kompetanse for å jobbe i de største selskapene og på de mest komplekse prosjektene i den scenetekniske bransjen. Det vil gi et svært godt fundament å bygge en livslang karriere på, og du kan jobbe som blant annet:

Prosjektleder

Videotekniker

Lys- eller lydtekniker

Scenetekniker

Systemtekniker

Monitortekniker

Lysbordoperatør

Av-avvikler

Linjetekniker

Scenemester

Crew-sjef

Studiet vektlegger også viktigheten av en større forståelse for bransjens klimaavtrykk, utfordringer knyttet til mangfold og bærekraft og gir deg også oppdatert kunnskap om digitale verktøy, avanserte modelleringsverktøy og et stort antall relevante fagspesifikke verktøy som brukes i bransjen. En pilot på utdanningen på Fagskolen i Oslo er i gang, og er til godkjenning hos Nokut. Vi forventer at det er klart for studiestart høsten 2023.

Oppdatert informasjon finner du her: