Underleverandører inkluderes

MEGET gode nyheter fra regjeringen og Abid Raja i dag! Kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren vil nå også inkludere mange flere av dem som opplever inntektstap på grunn av helt, eller delvis, avlyste kulturarrangementer:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører

BFSP er veldig fornøyd med at kulturministeren har utvidet ordningen. Dette er helt i tråd med hva en samlet bransje har sagt helt siden mars. Vi har lenge vært kritiske til Rajas håndtering av koronakrisen i kulturlivet, som helt sikkert skyldes en minister som er fersk i faget. Men han har lært, og sikrer nå kulturbransjens fremtid i Norge. Overnevnte skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA. Man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet (som forvalter ordningen) er klare til å ta imot søknadene.

De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer. Man kan i tillegg fortsatt søke kontantstøtte. 

«Jeg er glad for at vi utvider ordningene som ligger på mitt ansvarsområde. Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger», sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Vi kom igjennom! Vi klarte å nå frem!!!