BFSP hos Kulturdepartementet

BFSP representert av styreleder Marius Widerøe og daglig leder Carolin Molina Rustad, var i dag på møte hos Kulturdepartementet. Sammen ned NEMAA fikk vi én time til disposisjon. Styreleder startet med en ppt.- presentasjon av bransjen og vår situasjon. Litt historie, tall og hvorfor det er så viktig at vår bransje overlever. Vi fikk understreket hvorfor arrangørstøtten også bør inkludere oss og resten av underleverandørene. Vi foreslo å heller ta utgangspunkt i plasstilgang og ett sett med til retningslinjer i stedet for et spesifikt antall personer samlet slik det er nå. Behovet for langsiktighet og en såkalt aktiv permittering ble lagt frem, samt utfordringen – og bekymringen rundt kompetanseflukt i bransjen.

Etter å ha presentert våre tyngste problemer, kom vi med forslag til løsninger. Sammen med Kulturdepartementets representanter drøftet vi hvordan å håndtere dette fremover, og vi har på begge sider tatt med oss verdifull informasjon og nyttige råd videre.

Avslutningsvis ble vi informert om at det allerede er arrangert et møte for oss med Finansdepartementet angående kontantstøtteordningen, samt et nytt møte med Kulturkomiteen for en mer direkte kommunikasjon med Stortinget. Det i tillegg til at Kulturministeren kommer til å delta på MIRs rådsmøte 5.juni.

Vi syntes kanskje ikke så godt før, men nå ser det ut til at fler og fler får øynene opp for oss. Vi fortsetter å presse hardt. Vi gir oss ikke!