Vi trenger støtte, ikke lån!

12.mars la regjeringen ned forbud mot å samle mennesker. I praksis betyr det å ta bort hele inntektsgrunnlaget for en hel bransje; musikkindustrien. Denne industrien består av en stor mengde selskaper som konsertarrangører, eventbyråer, utleieselskaper, tv produksjonsselskaper, teatre, artister og mange flere. Denne bransjen har blitt fratatt inntektsgrunnlaget over natten og står nå på bar bakke.

Om du ønsker å oppleve den magiske følelsen av konserter, events, konferanser, festivaler, teater og tv produksjoner i fremtiden trenger musikkbransjen umiddelbar bistand, ikke i form av lån, men støtte til å dekke løpende kostnader. For medlemmene i Bransjeforeningen for Sceneteknisk Produksjon (BFSP) utgjør disse kostnadene ca. 30% av vår totale omsetning.

Bransjen krever derfor at staten dekker de løpende kostnadene som ikke kan fjernes. Denne kostnaden må staten dekke for alle selskaper som har kraftig reduksjon i inntektene sine som følge av statens pålegg om nedstenging, enten selskapene er direkte eller indirekte berørt. 

I tillegg haster det med å få på plass en slik støtteordning da selskapene har store kostnader hver dag, mens inntekten vår forsvant allerede i begynnelsen av mars.

Husker du den magiske følelsen av en konsert, et event eller et teaterstykke? Vil du oppleve den følelsen igjen? Da trenger vår bransje støtte, ikke lån!

Nedlastbart dokument under.