Ny generalsekretær i BFSP

Per Morten Hoff – Nå engasjert som Generalsekretær i BFSP!

Vi sendte i overgangen november/desember ut en forespørsel til Bransjeforeningens medlemmer om det var noen som hadde forslag til kandidater som kunne ta jobben med å holde i daglig drift i BFSP.

Basert på et tips fra Morten Reffhaug, har vi nå signert en avtale med det vi anser som generalsekretær til foreningen. Denne personen vil være helt sentral for å bidra til kontinuitet i arbeidsgruppene. Vedkommende vil også være ansvarlig for å holde i all kommunikasjon mot evt. jurister og myndigheter. Dette er en omfattende oppgave og krever kompetanse og erfaring.

Kort om Per Morten Hoff:

Per Morten Hoff er engasjert som generalsekretær på deltid i BFSP. Hoff har de siste 27 årene bygd opp og ledet bransjeforeningen IKT-Norge, som er interesseorganisasjonen for IT-næringen i Norge. Hoff er utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo, har jobbet flere år som journalist og var med på å bygge opp et av Norges første PR-byråer. Hoff har markert seg med å få til en rekke politiske gjennomslag for å bedre rammebetingelsene for IT-næringen. BFSP håper nå å kunne dra nytte av Hoffs lange erfaring og vi ser frem til samarbeidet.