Innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte i Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon

BFSP ønsker med dette å innkalle alle sine medlemmer til årsmøte den 2. mars kl. 13.00 på Telenor Arena i forbindelse med LLB-messen 2017. BFSP vil også ha en liten stand i messeområdet.

Dato: Tirsdag 2. mars 2017
Tid: 13.00
Sted: Telenor Arena eller i umiddelbar nærhet


Innledning

 • Se vedtekter for Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon.
 • Det vil være naturlig å starte møte med å introdusere vår nye Generalsekretær Per-Morten Hoff før vi går i gang med saker til behandling.

Saker til behandling

 • Sak 1/17 Valg av møteleder og referent
 • Sak 2/17 Behandle årsmelding
 • Sak 3/17 Regnskap 2016 i revidert stand
 • Sak 4/17 Eventuelle innkomne forslag
 • Sak 5/17 Vedta kontingent
 • Sak 6/17 Vedta budsjett
 • Sak 7/17 Valg av styre
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Revisor om nødvendig

Eventuelt

 • Saltdal Videregående skole ønsker å etablere Vg2 tilbud innen lyd, lys og sceneproduksjon, og et vg3-tilbud med sluttkompetanse. Johan Kristian Berntsen er opprettet som prosjektleder for dette, og ønsker en kort presentasjon og tilbakemelding fra medlemmene i BFSP på krav til en skoleutdanning. Se dokumentasjon i vårt dokumentarkiv.
 • Saker under eventuelt sendes per epost til hoff@bfsp.no senest mandag 25. januar 2017.

Valg av styre

Alle sittende styremedlemmer ønsker å fortsette, men medlemmene har anledning til selv å stille som kandidat eller foreslå andre medlemmer. Forslag til andre kandidater kan sendes inn på forhånd.


Vel møtt!

Hilsen styret i Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon.


Last ned innkallingen til årsmøtet som PDF.