Til alle dere som deltok på bransjekonferansen!

Vi vil om kort tid sende ut foiler som ble gjennomgått inkludert oppdaterte vedtekter og protokoll fra årsmøte.

Viktig er det også at arbeidsgruppene som ble etablert under konferansen møtes og avklarer en mål- og fremdriftsplan mht de problemstillinger som ble løftet. Dette ønskes sendt styret innen rimelig tid. Mer informasjon kommer. Snart vil også søknadsprosessen for medlemskap være klar. Det vil bli gjort tilgjengelig via våre hjemmesider www.bfsp.no som er under oppdatering. Mer informasjon kommer om kort. Mvh styret.

2015-11-09-samling